Rozwój osobisty

Nieodzownym, niezastąpionym, niepodważalnym elementem trzeźwienia jest rozwój osobisty. Jest to najlepsza inwestycja na jaką nas stać.

W czasach, kiedy człowiek dąży do nieustannego gromadzenia dóbr materialnych, często zapomina się o najważniejszej wartości- o samym sobie. Życie ludzkie jest czymś najcenniejszym na świecie i dlatego należy dążyć do tego, by było wyjątkowe. Zapewnić to może samorozwój.

Samorozwój zaczyna się od świadomości tego, kim jestem. Jakie są moje słabości, jakie zalety. Samorozwój jest wartością niematerialną, jednak dającą dużo większe korzyści niż wiele dóbr materialnych razem wziętych. Tyle, ile człowiek wie o sobie, tyle jest w stanie z siebie dać, tyle też będzie mógł dostać od życia, dlatego tak istotne jest, by dbać o swoje wnętrze i umiejętności. Aby jednak można było się rozwijać w najlepszy możliwy sposób warto odpowiedzieć sobie na pytanie: kim jestem i jakie wartości chcę w sobie pielęgnować?  Samoświadomość jest więc pierwszym krokiem w kierunku rozwoju osobistego. Samorozwój to nie tylko zdobywanie nowych, praktycznych umiejętności, ale również budowanie swojej wewnętrznej siły i poszukiwanie swojej życiowej drogi, a także zawodowej. Może być to również pokonywanie złych nawyków. Wszystko to, co wzmocni nasze poczucie wartości czy umiejętności, będzie pewnego rodzaju samorozwojem.

Rozwój osobisty to złożony proces, który przede wszystkim opiera się na zarządzaniu samym sobą. Jego celem jest nabycie intelektualnych, zawodowych oraz społecznych umiejętności, które w dzisiejszych czasach są niezwykle przydatne. Rozwój ten, w przeciwieństwie do zawodowego, trwa przez całe nasze życie i to właśnie on determinuje jakość naszego życia, a także to, kim jesteśmy. 

Jest to trochę jak psychoterapia wykonywana przez samego siebie. Często bywa tak, że dostrzeganie takich wartości jak samoświadomość pojawia się w obliczu problemów zawodowych, nerwic, zaburzeń lękowych czy uzależnień. To właśnie wtedy poznaje się podstawowe wartości w sobie, swoje dobre i złe strony, a to z kolei jest furtką do samorozwoju.

Kiedy już się wie, jakie ma się oczekiwania wobec życia, a także jakie ma się mocne i słabe strony, można skupić się na rozwinięciu w sobie tych umiejętności, których się jeszcze nie posiada, a mogą wprowadzić wiele dobrego w życie. Jakie to mogą być umiejętności? Jest to kwestia indywidualna każdego człowieka. Może t być nauka języków, znajomość komputera, technik i mechanizmów uzależnień i wiele innych. Tylko wyobraźnia stanowi limit („sky is the limit).