Harmonogram dnia - pobyt stacjonarny

Dzień powszedni

7.00 – pobudka

7.15 – 7.30 – rozruch poranny

8.00  – śniadanie

9.00 – 10.30 – grupa – spotkanie poranne

11.00 -13.00 – grupa – zajęcia edukacyjne

14.00 – obiad

15.30 – 16.30 – grupa – podsumowanie dnia

17.00 – 18.00 – grupa wsparcia (również dla współuzależnionych) * wtorek, czwartek

18.00 – kolacja

19.00 – 21.00: * poniedziałek – film terapeutyczny

                        * wtorek – basen

                        * środa – spacer/zajęcia poza ośrodkiem z opiekunem

                        * czwartek – grupa AA (dla chętnych)

                        * piątek – zajęcia własne

23.00 – cisza nocna

W godzinach 9.00 -17.00 odbywa się również terapia indywidualna. Konkretne godziny oraz częstotliwość uzgadniane z terapeutą prowadzącym.

Weekend

Czas poświęcony na odwiedziny i zajęcia własne (bądź zorganizowane w porozumieniu z opiekunem pacjenta)

8.00  – pobudka

9.00 – śniadanie

15.00 – obiad

19.00 – kolacja

24.00 – cisza nocna