Nasza metoda

… uzależnienie to raczej poszukiwanie ulgi od cierpienia, niż gonienie za przyjemnością. Nie powinniśmy pytać, DLACZEGO ktoś zażywa substancje, ale co i dlaczego BOLI, AŻ TAK, że sięga po niebezpieczne substancje, by ten ból uśmierzyć…” Gabor Mate

Leczenie uzależnień w naszym ośrodku jest oparte na programie autorskim naszych specjalistów. Program to połączenie:

  •  psychoterapii uzależnień
  •  trzeźwienia w duchu społeczności (grupy)
  • przygotowania do pełnego, radosnego życia bez konieczności tzw. unikania
  • rozwoju osobistego

Tylko ścisła symbioza powyższych elementów daje statystycznie najskuteczniejsze efekty w postaci nie tylko unikania nałogu, ale także pełnego, prawdziwie radosnego życia bez efektów tzw. unikania.  W naszym ośrodku szczególną wagę przywiązujemy do społeczności. Wychodzimy z założenia, że ciężko jest przezwyciężyć chorobę samemu. Uzależniony/a potrzebuje otaczać się właściwymi ludźmi, którzy zrozumieją jego potrzeby. Chce się rozwijać w sposób indywidualny w duchu szeroko pojętej wolności osobistej.

Psychoterapia prowadzona w duchu filozofii społeczności pozwoli Ci wyjść z nałogu. Świadomy rozwój osobisty pozwoli Ci ją utrzymać. I czerpać radość z życia.