Prywatny Ośrodek Leczenia Uzależnień i Depresji- Cennik

Poniżej przedstawiamy Państwu aktualną ofertę ośrodka leczenia uzależnień i depresji:

LECZENIE AMBULATORYJNE  (LECZENIE INDYWIDUALNE – KONSULTACJE

pon – piątek – 8.00-19.00

sobota – 9.00-12.00,  zapisytel. 533 029 228

 • psychoterapia uzależnień (wszystkie uzależnienia)– 170zł/50 min
 • psychoterapia/ leczenie depresji – 170zł/50 min
 • konsulatcja psychoterapeutyczna – 180zł/50 min

LECZENIE STACJONARNE (POBYT CAŁODOBOWY)

 • 4 tygodnie (stacjonarna terapia podstawowa, wszystkie uzależnienia)  – 8000 zł  
 •  1 tydzień (stacjonarna terapia motywująca)  – 2500zł*
 •  2 tygodnie (stacjonarna terapia nawrotów) – 4000 zł**
 • detoks alkoholowy (2-3 dni) koszt : 1 400 zł (tylko dla pacjentów, którzy kontynuują terapię stacjonarnie).       
 • konsultacje/terapia indywidualna (poniedziałek – piątek,  9.00-17.00) – 160zł/50 min – zapisy 533 029 228

* terapia motywującą do leczenia, która trwa około 1 tygodnia i skierowana jest do osób, które jeszcze nie są zdecydowane na całościową terapię podstawową. Pacjent poznaje miejsce, program terapii i sam może zdecydować o terminie przyjęcia. Pobyt taki ma na celu zmotywowanie pacjenta do podjęcia dalszych kroków w celu pożądanej przez niego zmiany.

** terapia nawrotów. Pobyt w tym cyklu skierowany jest dla osób, które przeszły etap podstawowy terapii, i po jakimś czasie zmiany złamały abstynencję lub obawiają się tego. Pobyt trwa  od 14 do 28 dni.

Co po zakończeniu terapii podstawowej?

Każdy pacjent ma możliwość korzystania z naszego wsparcia w postaci ambulatoryjnej. Są to terapia indywidualna (160zł/godz) lub terapia grupowa/grupa wsparcia (90 zł/godz). Prowadzimy też konsultację/terapię indywidualne dla osób współuzależnionych. Bliscy mogą również skorzystać z grupy wsparcia.

Warunkiem rezerwacji miejsca jest wpłata zadatku w kwocie 2000 zł (nie dotyczy terapii próbnej trzydniowej)

Wpłata zadatku jest potwierdzeniem rezerwacji miejsca dla pacjenta w Ośrodku. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Zadatek jest bezzwrotną formą przedpłaty. W przypadku rezygnacji z terapii w okresie od dnia wpłaty zadatku do dnia rozpoczęcia terapii, zadatek może zostać zaliczony na poczet przyszłej terapii w Ośrodku, jeśli pacjent zdecyduje się na rozpoczęcie terapii w ciągu pół roku od dnia rezygnacji. Ceną obowiązującą za terapię jest w tym przypadku aktualna cena obowiązująca na dzień rozpoczęcia terapii. W przypadku decyzji pacjenta o opuszczeniu ośrodka przed ukończeniem terapii lub w przypadku usunięcia pacjenta z ośrodka z powodu naruszenia regulaminu, pacjent traci możliwość korzystania z usług świadczonych po zakończeniu programu (dostęp do grupy wsparcia, możliwości uczestnictwa w spotkaniach absolwentów, możliwości wzięcia udziału w kolejnych etapach terapii).

 • Zgodnie z regulaminem, jeśli pacjent zrezygnuje z terapii podczas trzech pierwszych dni pobytu ( dotyczy terapii stacjonarnej w ośrodku ), pacjent ma prawo do uzyskania zwrotu kosztów terapii pomniejszonych o kwotę zadatku.
 • Po tym czasie, w przypadku rezygnacji, koszty nie są zwracane. W takiej sytuacji część wpłaty za niewykorzystaną terapię może być zaliczona na poczet przyszłej terapii, jeśli pacjent zdecyduje się na powrót do ośrodka w ciągu 6 miesięcy od dnia rezygnacji.
 • W przypadku usunięcia pacjenta z ośrodka z powodu naruszenia regulaminu, pacjent traci prawo do uzyskania zwrotu kosztów oraz nie przysługuje mu możliwość powrotu do Ośrodka

CO OBEJMUJE OFERTA OŚRODKA LECZENIA UZALEŻNIEŃ:

1. WSPARCIE FARMAKOLOGICZNE dla zniwelowania objawów alkoholowego zespołu abstynencyjnego – prowadzi do złagodzenia, a w konsekwencji do eliminacji objawów odstawiennych. Daje możliwość zaangażowania pacjenta w dalszy proces terapeutyczny.

2.TERAPIA – Terapia w Ośrodku jest stacjonarna, trwa od 4 do 6 tygodni. W tym czasie realizowany jest podstawowy program terapii uzależnień opracowany na bazie różnych nurtów terapeutycznych. Obejmuje zarówno terapię grupową jak i indywidualną.

3. TERAPIA DLA WSPÓŁUZALEŻNIONYCH: ponieważ problem uzależnienia dotyka również członków rodziny osoby uzależnionej, dlatego też zapewniamy wsparcie i pomoc osobom współuzależnionym. Pomagamy zrozumieć im ich sytuację życiową, odnaleźć sposób zrozumienia swojego i bliskiej osoby postępowania oraz uczymy nowych konstruktywnych zachowań.

4.BADANIE LEKARSKIE I AMBULATORYJNE – każdy uczestnik terapii przechodzi cykl badań na początku terapii, celem określenia jego stanu zdrowia.

5.SPOTKANIA AA (dla chętnych)– w czasie procesu trzeźwienia zapewniamy spotkania AA na terenie naszego Ośrodka raz w tygodniu.

6.MUZYKOTERAPIA

7. GRUPA WSPARCIA– spotkania „absolwentów” w cyklach tygodniowych.

8.ZAJĘCIA REKREACYJNE (basen, siłownia).

9.KORZYSTANIE Z PEŁENEJ INFRASTRUKTURY OŚRODKA

 • -pokoje 2-3 osobowe, przestronny budynek, duży ogród z boiskiem do siatkówki, piłki nożnej, salka treningowa. Nie realizujemy zakwaterowania w pokojach jednoosobowych. Leczeniu uzależnień nie sprzyja izolacja.
 • trzy posiłki dziennie, owoce, napoje bez ograniczeń.

10.WYSTAWIAMY ZWOLNIENIE LEKARSKIE

11.CAŁODZIENNA OPIEKA LEKARSKA