Kontakt:

Ośrodek Terapii uzależnień  “Dzień Dobry Życie”

04-510 Józefów,  ul. Willowa 41

tel.: +48 533 029 228

e-mail: info@dziendobryzycie.pl

nr konta: PL 94 1050 1924 1000 0097 5146 5858

nr wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą:  Z-251536-20220429