Psychoterapia

Terapia w Ośrodku Dzień Dobry Życie skoncentrowana jest na pozytywnym przeświadczeniu, że trzeźwe życie jest wartościowe i może dawać wiele radości. I to właściwie kwintesencja trzeźwienia. Radość z życia.  Pacjenci Ośrodka w trakcie zajęć i pracy własnej wypracowują „plan na wyjście”, który ma wspomóc ich w dalszym, codziennym trzeźwym życiu i umożliwić radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych. Pacjenci są też przygotowywani do tego jak dobrze bawić się w miejscach takich jak restauracje, puby czy dyskoteki bez alkoholu czy też innych uzywek.

W trakcie terapii pracujemy m.in. nad następującymi zagadnieniami:

 • czym jest uzależnienie od alkoholu/narkotyków/leków/hazardu/ i innych,
 • jakie są objawy i fazy (autodiagnoza),
 • praca z emocjami, umiejętność ich rozpoznawania i nazywania,
 • praca nad uznaniem bezsilności wobec nałogu,
 • czym jest głód alkoholowy? – szersze spojrzenie na problem,
 • zapobieganie nawrotom picia/brania,
 • moje wartości,
 • mechanizm iluzji i zaprzeczenia,
 • mechanizm nałogowej regulacji uczuć,
 • mechanizm rozproszonego i rozdwojonego ja,
 • Program HALT,
 • Program 24 godziny,
 • wiedza o ruchach trzeźwościowych (i udział w mitingach),
 • stworzenie „planu na wyjście”,
 • rodzina z problemem alkoholowym,
 • dyskusje, własne wnioski,
 • rozmowy indywidualne,
 • i wiele innych, ważnych tematów.

Terapia uzależnień w Ośrodku „Dzień Dobry Życie” to 4 tygodniowy program podstawowy i dotyczy on wszystkich uzależnień. W przypadku koniecznności i wspólnego uzgodnienia z pacjentem istnieje możliwość przedłużenia tego okresu do 6 tygodni.

Zajęcia dodatkowe: mitingi AA, muzykoterapia, grupa wsparcia, aktywność fizyczna /basen, siłownia, wycieczki/

Program podstawowy obejmuje udział w sesjach terapii grupowej: warsztatowej, psychoedukacyjnej i zadaniowej oraz terapię indywidualną.